کلاس سفر به دور دنیا با محوریت آشنایی با زبان قرآن و قصص قرآنی بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با هدف آشنایی با ملل مختلف ،همچنین تقویت هویت ایرانی ،اسلامی و انقلابی دریافت حس اعتماد و امنیت از  خدا و اهل بیت(علیهما السلام) شناخت پیامبر اسلام(ص)به عنوان اولین الگوی کامل مبارزه با ظلم است. این امر در قالب های مختلف مثل بازی،قصه،اردو و غیره صورت میگیرد.

در این کلاس سعی بر این است که کودک بتواند به شناخت نسبی به برخی از قصص قرآنی مناسب با روحیه کودک دست یابد. این داستان ها بر اساس رویکرد بازی و قصه محور به کودک عرضه می شود و از این طریق داستان به عمق وجود او مینشیند و حس اعتماد و امنیت به خدا و پیامبر(ص)  و اهل بیت(ع) و نماز دست می یابد.

هدف دیگردر کلاس سفر به دور دنیا آشنایی با زبان قرآنی است که از این طریق کودک در روند بازی و قصه و یا اردو با زبان قران اشنا می شود.از سوی دیگر در خلال این امور کودک با ملل مختلف.جهان اشنا می شود و همچنین هویت ملی و اسلامی اش تقویت می شود.

امام صادق (ع) می فرماید:« چون کودک سه ساله شود هفت بار به او بگو بخوان «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» بعد، واگذارش تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز رسد، هفت بار به او بگویند: بگو «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، و دیگر تا چهار سالگی او را واگذار، و چون چهار سالش تمام شد هفت بار بگوید: «صلی اللَّه علی محمد و آل محمد» و رها کنید تا پنج سالگی به او گفته شود دست راست و چپ کدامست؟ وقتی فهمید، رو به قبله واداشته شود، و سجده کند، و باز واگذارش کنید تا 6 سالگی چون شش ساله شد رکوع و سجود آموزد تا هفت ساله شود، در این سن دستور دهند تا دست و صورت را بشوید وضو بگیرد، بعد به نمازش وادارند، و چون نه ساله گردد، وضوء یادش دهند و اگر ترک کرد تنبیه گردد و به صلاة فرمانش دهند، و بر ترک آن تنبیهش کنند. و چون نماز و وضوء فرا گیرد، و والدینش آمرزیده شوند ان شاء اللَّه.»