فعالیت های انجام شده در هفته ی سوم آبان

 بازیکده ی سفر به دور دنیا:سفر به کشورهمسایه (عراق) و بازدید از رود دجله و فرات و ساخت پاروبرای کشتی

 بازیکده ی بازی و تجربه:انجام بازی نمایشگاه کاردستی ،نقاشی خلاق و...باهدف آشنایی کودکان با مفهوم همکاری

بازیکده ی شادمانه :انجام بازی حس چشایی با هدف یادگیری کودکان با انواع حواس پنجگانه

 بازیکده ی بازی وتجربه:بازی قصه و نمایش کرم شبتاب و ساخت کاردستی نوگلان با توجه به موضوع قصه

انجام برخی فعالیت های دیگر همچون شعر خوانی،ساخت کاردستی ،نقاشی ،رنگ امیزی و...

Free Joomla! template by L.THEME